Çalışma İzni

Türkiye’de yabancı çalıştırmak isteyen işverenler, Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma izni almakla yükümlüdürler.

 • Yabancı personel Çalışma İzni alınmadan yapılan çalışmalar kaçak çalışma kabul edilir. Denetimlerde tespit edilmesi halinde işverene ve yabancıya idari para cezaları uygulanır. Ayrıca yabancı sınır dışı edilebilir.

Çalışma izni alınabilmesi için:

 • Yabancının mesleği, Resmi kurumlarda kayıtlı önceki bilgileri, İşverenin sağlaması gereken yasal şartlarının yeterli olması gereklidir.

Türkiye’de bir işverenin yabancı personel çalıştırabilmesi için:

 • İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
  Devlet ihalesi ile alınan işlerde çalışacak yabancılar hariç olmak üzere şirketler, çalıştıracağı her bir yabancı için en az 5 Türk vatandaşının çalışıyor olması yasal zorunluluktur.

Yabancılara verilecek ücret alt sınırı:

 • İşverenlerin çalıştıracakları yabancıların mesleklerine ve çalıştıracakları işlere göre ödemesi gereken ücret alt sınırı Bakanlık’ça belirlenmiştir.

İşverenin ödemesi gereken brüt ücretler;

 • Üst düzey yöneticiler, pilotlarve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için; asgari ücretin 6,5 katıdır.
 • Mühendis ve mimarlar ile Birim veya şube müdürleriiçin asgari ücretin 4 katıdır.
 • Öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobatve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar için asgari ücretin 3 katıdır.
 • Ev hizmetlerinde, Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1 katı olması gerekmektedir.

Yabancı çalışma izni için gerekli evraklar

Yabancı çalışma izni için gerekli evraklar yabancı personelin çalışacağı şirketin sektörüne göre farklılıklar göstermektedir, fakat ev hizmetleri de dahil olmak üzere tüm çalışma izni başvuruları KEP adresi ve Elektronik imza ile yapılmaktır, elektronik imza ve KEP adresi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yabancı çalışma izni için gerekli evraklar

İlk başvuru için işveren tarafından gönderilecek belgeler
 • Vergi levası
 • İmza sirküsü
 • Ticari Gazete
 • Faliyet Belgesi
 • Bilanço Vergi dairesi onaylı
 • Bir yıldan eski ise 5 türk vatandaşi sigorta listesi
 • Şirketin müdürü tarafindan PTT den E-imza alınacak
 • Pasaport tercüme
 • Diploma tercüme
 • 1 adet fotograf
 • Pasaport fotokopisi
 • İkamet kart fotokopisi